India områdestudier

Er du opptatt av framtiden, både når det gjelder utvikling, miljø, politikk og den globale verdensordenen? Da er India områdestudier trolig noe for deg.

India er ikke bare et land, men en hel verdensdel: Hvert sjette menneske bor i India. De religiøse, politiske og kulturelle variasjonene er store. De kulturelle røttene går tilbake til vedisk tid, noen tusen år før vår tidsregning, og er betydelig mer levende i dagens India enn f.eks. antikken er hos oss. India er også formet gjennom samkvem med verden rundt. I vår tid går India gjennom store endringer, noe som gjenspeiles i populærkulturen, i litteraturen og i måten politikk drives på. Utfordringene er store, blant annet i fordelingspolitikken, med truende vannmangel og forringelse av naturressurser, og gjennom politiske konflikter. Hvordan India hanskes med dette, er ikke bare avgjørende for landet selv, men for verdenssamfunnet. Men India er også IT-industri, voksende middelklasse, mikrokreditt og turisme Studieretningen India-studier gir deg anledning til en dypere forståelse for denne «emerging economy» og en av motorene i verdensøkonomien.

Med en sterk økonomisk vekst de siste 20 årene, et demokratisk politisk system i dynamisk utvikling og verdens nest største befolkning er India blitt en stadig viktigere global aktør.
Muligheter i mangfold. Regjeringens strategi for samarbeidet mellom Norge og India, 2009.

Fordi engelsk er så utbredt i India, er Studieretning India områdestudier en mulighet for deg til å studere landet uten kunnskap i et sørasiatisk språk. En del av undervisningen vil foregå på engelsk, spesielt på videregående nivå.

Studieretningen består av en 80-gruppe i områdekunnskap og en 40-gruppe i et kulturfag eller et samfunnsfag. Sosialantropologi, historie, statsvitenskap og religionshistorie er svært relevante fag å kombinere med India-studier. I tillegg til undervisning hjemme vil du tilbringe et semester i utlandet, enten i India hvor vi har et samarbeid med University of Hyderabad, eller ved et annet av våre samarbeidsuniversiteter i Europa eller USA

Hva lærer du?

Etter gjennomført bachelorgrad i studieretningen India-studier skal du i områdekunnskapsdelen av studiet ha lært

  • grunnleggende trekk i det moderne Indias historie
  • sentrale trekk ved landets religiøse liv
  • om det demokratiske Indias politiske kultur
  • å arbeide med et selvstendig arbeid over et selvvalgt tema
  • om indisk samfunn og kultur i India gjennom et halvårs opphold i utlandet

Og i ditt valgte kulturfag eller samfunnsfag skal du ha lært

  • fagets historie og selvkritikk (fagdidaktikk)
  • å bruke fagets begrepsapparat
  • hvordan anvende fagets analyseverktøyer

I tillegg vil du ha 40 frie studiepoeng med i graden. Disse må du gjerne bruke til et indisk språk. Ved IKOS kan du ta hindi og sanskrit, og har du lyst til å lære et annet relevant språk så har vi avtaler med gode læresteder utenlands.

Mer info her!