India til urnene 2017

Onsdag 4. januar erklærte den indiske valgkommisjonen at det er klart for stemmegivning i fem av landets delstater

election-india

 

Delstat Antall valgkretser Stemmegivningsfaser Dato(er) for stemmegivning
Punjab

117

1

4. februar

Goa

40

1

4. februar

Uttarakhand

70

1

15. februar

Manipur

60

2

4. og 8. mars

Uttar Pradesh

403

7

11., 15., 19., 23. og 27. februar, 4. og 8. mars.

Opptelling og annonsering av resultatene:                                                      11. mars

 

Dette valget

• 160 millioner stemmeberettigede
• 185,000 valglokaler
• I enkelte delstater gjennomføres stemmegivningen i faser av hensyn til sikkerhet og praktisk gjennomføring. Slik kan valgkommisjonens kontrollorganer og politi- og sikkerhetsstyrker konsentrere sin innsats i mer begrensede områder om gangen.

• Valgene foregår som flertallsvalg i enmannskretser, et valgsystem India i likhet med blant andre USA, Canada, Kenya og Ghana har arvet etter den tidligere kolonimakten Storbritannia. Stemmene telles opp innenfor hver enkelt valgkrets, og den av kandidatene som får flest stemmer vinner den tilhørende plassen i folkeforsamlingen. Dette valgsystemet står i motsetning til vårt hjemlige system med forholdstallsvalg i flermannskretser, hvor plassene på Stortinget fordeles til de ulike partiene proporsjonalt med andelen stemmer de mottar, og representanter deretter velges basert på partienes egne lister. En viktig forskjell er at flertallsvalg i enmannskretser fremmer et system med to sterke partier mens forholdstallsvalg fremmer flerpartisystem hvor også mindre partier er representert. Denne tendensen har dog ikke vært like klar i India som i enkelte andre land med samme valgsystem.