Essays

Her finner du en oversikt over essays publisert på Fokus INDIA

Mellom stat og samfunn – sentrale trekke ved det indiske demokratiets utvikling

Av: Mohammad Nasir, student ved India områdestudier, IKOS, UiO

Noen mener at India har blitt demokratisert, andre mener at dette slettes ikke har skjedd. Dette essayet argumenterer for at India har en særegen form for demokrati. I møtet mellom stat og samfunn har det oppstått hybride statsformer hvor politikere/staten  og kaste/samfunnet gjensidig bruker og påvirker hverandre. Les mer…

Økonomisk vekst og utdannelse i India

Av: Mohammad Nasir, student ved India områdestudier, IKOS, UiO

For at India skal greie å konkurrere på globalt nivå og videreføre den økonomiske utviklingen trenger landet en kompetent arbeidsstyrke. For å få et skolesystem som kan sørge for dette kreves en sterkere statlig inntreden i skolesystemet, i tillegg til mer privatisering. Les mer…

Kommodifiseringen av Bt-bomull og effekten av Indias jordbrukspolitikk for landets småskala-bønder

Av: Aina Berg-Hansen, student ved India områdestudier, IKOS, UiO

Hvilke følger har kommodifisering av jordbruket i India for landets små-skala bønder? Og er det en forbindelse mellom innføringen av genmodifisert bomull og selvmord blant fattige bønder? Dette er vanskelig å svar på siden nøytral informasjon om situasjonen er vanskelig tilgjengelig på grunn av polariseringen mellom profitt-orienterte aktører og aktivister med ‘demoniserings-kampanjer’. Les mer…

India – demografisk utbytte og utdanning

Av: Ellen Marie Eng, student ved India områdestudier, IKOS, UiO

India må rette opp i sosiale forskjeller for at landet kan tjene økonomisk på befolkningsveksten. Områder som det er svært viktig å gjøre store endringer i er utdanningstilbudet. Derfor må det investeres mye mer på feltet. I tillegg er ikke kun kapital godt nok. Det må holdningsendringer til hos lærere for å skape best mulig undervisning siden dårlig undervisning er en konsekvent gjenganger når det kommer til grunnskoleutdanningen i India. Les mer…