En mors død

j__jayalalithaa_croppedDa Magnus Carlsen i 2013 ble verdensmester i sjakk, var det førsteministeren i Tamil Nadu, Jayalalithaa, som både åpnet begivenheten og overrakte trofeet til Carlsen da det hele var slutt. 6. desember i år døde Jayalalitha som følge av hjerteinfarkt. Det har ført til landesorg og en bølge av selvmordsforsøk blant hennes sørgende tilhengere i den sørindiske delstaten Tamil Nadu.

Jayalalithaa døde på sykehus etter å ha vært innlagt for andre helsekomplikasjoner allerede i september og ble 68 år gammel. Både statsministeren og presidenten har uttrykt medfølelse og sorg. Millioner av Jayalalithaas tilhengere har de siste dagene strømmet ut på gatene for å sørge over tapet av sin politiske leder. Flere skal etter sigende være omkommet på grunn av sjokket og det har vært adskillige selvmordsforsøk blant grasrotaktivister i partiet. For i Sør-India er den personlige tilknytningen mellom politiske ledere og deres tilhengere av en helt annen kaliber enn vi er vant til fra norsk politikk.

Hele delstatens mor

Jayalalithaa var en stor politiker. Det er faktisk vanskelig å undervurdere hvor innflytelsesrik hun var i Tamil Nadu. I delstaten med en befolkning på størrelse med Tyskland var hun allment kjent som Amma – Mor. Hun har vært en ruvende politisk skikkelse og overskygget alle konkurrenter over flere tiår, og velferdstiltakene som hun har vært ansvarlig for å initiere har vært så viktige at man med rette kan si at Jayalalithaa har forandret delstaten.

Jayalalithaa ble først berømt som filmstjerne på 1960-tallet og gikk deretter inn i politikken på slutten av 1980-tallet. Mellom 1991 og 2016 hadde hun vervet som førsteminister (det øverste politiske embetet i indiske delstater) i hele fem omganger, og hun har fra tid til annen også vært nevnt som en mulig indisk statsminister. At det er Amma som leder delstaten har dermed nærmest blitt naturlig for en hel generasjon av indiske tamiler.

Den særlige tilknytningen som millioner av mennesker har fått til Jayalalithaa begynte med hennes karriere som filmstjerne. I Sør-India er det tradisjon for tilbedelse av filmstjerner, og for at filmstjerner blir politikere. Det er langt fra alle tamiler som bruker tid på å se politikere uttale seg i kveldsnyhetene på TV, men de fleste følger med på de nyeste og mest populære filmene. Derfor er de største skuespillerne ofte både betraktelig mer kjente og populære enn «alminnelige» politikere. Denne folkelige populariteten gjør det mulig å gå fra en karriere i filmindustrien til en karriere i offentlig politikk.

Særlig kjent er filmstjernen M. G. Ramachandran (MGR), som på slutten av 1970-tallet gikk fra å være superstjerne i filmindustrien til å bli Tamil Nadus mest berømte politiker. På skjermen var MGR en helt med nesten overnaturlige evner, og dette imaget klarte han å ta med seg inn i politikken, godt hjulpet av sine tusenvis av fanklubber, som kom til å utgjøre hans politiske grasrotfundament. Underveis lot han også noen yndlinger gjøre karriere innenfor partiapparatet, deriblant skuespillerkollega Jayalalithaa. Da MGR døde i 1987 brøt det ut spontane opptøyer rundt i hele delstaten. Rasende menneskemengder angrep butikker, busser og annen offentlig eiendom. Folk ble drept i konfrontasjoner med politiet. Rundt 30 personer skal ha begått selvmord som reaksjon på den store lederens død, og dødsseremoniene ble fulgt av kanskje en million mennesker. Kort tid etter tok Jayalalithaa over som leder for MGRs parti.

En gavmild mor

Under Jayalalithaas ledelse har Tamil Nadu blitt kjent som en av Indias mest velstyrte delstater. Velferdstilbudene overgår andre deler av landet, og folk lever lengre og bedre enn i det meste av India. I tillegg til å ha bidratt kraftig til det høye utviklingsnivået i delstaten, har Jayalalithaa også bygget sin politiske karriere på karismatisk lederskap, sentralisert makt og en sterk personlighetskultus. En viktig del av den særlige sørindiske politiske lederskapsformen er det å spre rikdom og vise dette for sine tilhengere. Dette kan få ulike uttrykk, for eksempel ved å arrangere overdådige seremonier eller brylluper.

En annen måte er ved å distribuere goder til sine støttespillere, noe Jayalalithaa ofte har brukt statsapparatet til. Flere av omfattende og populære velferdstiltakene som hun har iverksatt – som for eksempel rimelige, sterkt subsidierte kantinetilbud, drikkevann, salt, frø, sement samt distribusjon av mobiltelefoner, blendere og laptoper – har navn som inkluderer «Amma», noe som forsterker det personlighetsfokuserte aspektet av politikken og er med på å skape en følelse av nærhet, intimitet og beundring. Da Jayalalithaa for noen år siden i en kortere periode ble fengslet i forbindelse med en korrupsjonssak, så man en lignende bølge av selvmordsforsøk og sjokkrelaterte dødsfall blant tilhengerne hennes.

Ikke mor for alle

Mens Jayalalithaa altså fremsto som heroisk, generøs og gavmild overfor sine lojale tilhengere, har hun snarere oppført seg stemoderlig overfor de som ikke støtter henne. Folk som ikke står på Jayalalithaas side anså henne ikke uten grunn typisk for korrupt, maktsyk, hevnlysten og autoritær. Men dette er det ingen som snakker høyt om i disse dager når India nettopp har mistet en av sine viktigste politikere og mest berømte morsfigurer.

Jostein Jakobsen & Kenneth Bo Nielsen

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*