Valuta

modi-500-1-1Tirsdag kveld benker folk seg over hele verden for å følge med på valget i USA. Mange i India likeså. Men utpå kvelden får indere plutselig noe helt annet å tenke på. Statsminister Modi dukker nemlig opp på nyhetskanaler med en lengre tale der han kunngjør at regjeringen har bestemt seg for å gå til et helt nytt skritt for å bekjempe korrupsjon og «svarte penger». Og dette skrittet skal tas umiddelbart. Fra og med midnatt (9.november) skal indisk valuta endres. De to største sedlene, på 500 og 1000 rupier, blir da ugyldige. Modi gjør det klart at en komplisert overgangsperiode vil finne sted, der man etter et par dager skal kunne veksle sine penger under restriksjoner. Ny valuta vil komme i løpet av de nærmeste månedene. Overgangsperioden kan bli vanskelig, sier Modi, men han stoler på at det indiske folk vil være villig til å ta i et tak for nasjonens beste.

Det som fulgte var forutsigbart nok stor forvirring og aldri så lite kaos. Over hele landet strømmet folk til minibanker for å ta ut penger – 400 rupier om gangen, slik at man da unngår 500-sedlen. Lange køer dannet seg, banker gikk raskt tom for valuta. Bekymringen var stor blant mange for hvordan man så skal gå fram med å betale for sitt daglige brød dersom man sitter med ugyldige sedler i lommeboka og har begrenset mulighet for å veksle. Små forretninger så ut til å gå på store tap. Usikkerheten hersket.

Hvorfor gikk så Modi til dette skrittet? Myndighetene presenterer altså dette som et effektivt angrep på «svarte penger». Fokus India har skrevet om sistnevnte, som stadig figurerer i indiske nyheter med tidvis nærmest mytologiske anslag. Indiske politikere og forretningsfolk skal, etter mytene å dømme, gjerne sitte på berg av penger – eller koffert på koffert, alt ettersom. Ved å kutte de største sedlene i indisk valuta hevder man nå å skulle få bukt med store mengder ulovlig sirkulerende penger så vel som forfalskninger. Og ved å gjøre dette helt plutselig, uten forvarsel, skal man forhindre at kjeltringer skynder seg med å hvitvaske pengene. På denne måten vises også handlingskraft overfor korrupsjon, som var en av sakene Modi gikk til valg på i 2014.

Like forutsigbart som den umiddelbare forvirringen var de kritiske kommentarene som fulgte. Modis kritikere, som Rahul Gandhi og andre, var raskt ute med å hevde hele valutastuntet som et angrep på «vanlige folk» som viser hvor lite følsom Modis regjering er. Videre poengterte flere at mytene om svarte penger bør kvalifiseres. Det er ikke nødvendigvis tilfelle at politikere, for eksempel, sover på madrasser fulle av sedler. Snarere investerer de svarte penger i eiendom og er påpasselige med å unngå opphoping av sedler på egne hender. Eller pengene flyttes utenlands. Innfløkte systemer for likvidering av svarte penger har blitt utarbeidet av landets dyktige finanskriminelle.

Men det finnes likevel aktører som har for vane å spre rundt seg med sedler og det nærmest rituelt ved bestemte anledninger: Politiske partier ved valg. Og over nyttår forventes det delstatsvalg i både Uttar Pradesh og Punjab. Disse valgene vil dermed kanskje finne sted under Modis «overgangsperiode» hva gjelder valuta, noe som kan bety vanskeligheter for BJPs motstandere – som altså ikke hadde kjennskap til valutastuntet denne uka. Her kan Modi og co. ha litt å tjene, men om det vil oppveie den generelle forvirringen og bekymringen som inngrepet i landets valuta har forårsaket blant store deler av befolkningen, gjenstår å se.

Jostein Jakobsen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*