Flere kvinner stiller, men få blir fortsatt valgt

Fire delstater i India hadde valg i våres, Vest-Bengal, Kerala, Tamil Nadu og Assam, og ny statistikk viser en økning i antallet kvinner som stilte til valg. I Kerala stilte 3 ganger så mange kvinner til valg i år sammenlignet med 2011. To av de fire delstatene har også kvinnelige førsteministre, som ble gjenvalgt, Vest-Bengal og Tamil Nadu. På tross av at kvinner var mer deltakende og aktive i valgene, og at kvinner generelt i India er mer aktive i politikken enn før, blir ikke flere valgt inn i delstatenes lovgivende forsamlinger.

I Kerala, som skårer høyest på de fleste utviklingsindikatorer i India, sliter kvinner med å vinne ved valg. 8 kvinner sitter nå i den lovgivende forsamlingen, én kvinne mer enn antallet som ble valgt inn ved sist valg, ut av totalt 140 valgte representanter. Dette er et svært lite antall i forhold til at 105 kvinner stilte til valg. Tamil Nadu fikk også én kvinne mer i den lovgivende forsamlingen, på tross av at de har kvinnelig delstatsminister. Av de fire delstatene har Vest-Bengal flest kvinnelige representanter, 35 av 295 er kvinner, som er bedre, men fortsatt lavt til tross for kvinnelig førsteminister. Kvinnelig politisk leder ser derfor ikke ut til å gi noe garanti for at kvinner blir bedre representert i delstatsforsamlingene.

Kvinner er også underrepresentert på nasjonalt nivå i India. Bare 12 prosent av Lok Sabha, Indias lovgivende forsamling, er kvinner, det høyeste antallet noen sinne. Et såpass lavt tall er derimot ikke mye å skryte av. Gjennomsnittlig kvinnelige representasjon i lovgivende forsamlinger globalt er 22.8 %, gjennomsnittet i Asia ligger på 19.5 % til valgte lovgivende forsamlinger, begge disse er godt over gjennomsnitte i India.

Kvotering av kvinner inn i politikken har blitt diskutert, men finnes foreløpig bare på lokalnivå, hvor 33 % av de valget representantene i landsbyforsamlingen, Gram Panchayat, skal være kvinner. Women’s Reservation Bill ble foreslått i 1996, forslaget som foreligger er å reservere 33 % av plassene i Lok Sabha og delstatenes lovgivende forsamlinger for kvinner. Loven har siden 1996 vært kasteball i Indisk politikk, med forskjellige partier som støtter forslaget til ulike tider.

En studie av kvinnelige kandidater i delstatsvalg viser at det er større sjanse for at kvinner stiller til valg i delstater som er mindre utviklet, som Bihar og Uttar Pradesh, og hvor kvinner er underrepresentert i befolkingen. De som stilte til valg i Bihar og Uttar Pradesh stiller ikke alltid med håp om å vinne, men med den hensikt å hindre at kandidater som har meninger de ikke støtter, vinner. Studiet er utført av Mudit Kapoor fra Indian School of Business og Shamika Ravi fra Brookings India, og de ser på delstatsvalg over en periode på 50 år, fra 1962-2012, for å utforske hvorfor det fortsatt er så stor ulikhet mellom kjønn i indisk politikk.

Studiet finner også at i delstater hvor kvinner og menn er mer likestilte, som Kerala, og hvor det er tilnærmet like mange menn og kvinner i befolkningen, stiller færre kvinner til valg blant annet fordi de tenker at deres interesser allerede blir tatt vare på av de som stiller. I begge tilfeller ender delstatene opp med et lavt antall kvinner som faktisk blir valgt inn. Studiet viser én side av hvor vanskelig det er å få kvinner inn i politikken, i både utviklede og mindre utviklede delstater. To andre sider som bør nevnes er partiets manglende tillit til kvinner, som medfører færre kvinner på valglistene. Den andre er manglende stemmer, fra både kvinner og menn, hvorav en av grunnene er at kvinnelige kandidater blir sett på som svakere og mindre egnede til å sitte med makt .
Kapoor og Ravi foreslår målrettet bruk av reservasjon i delstater hvor kvinner er en minoritet, for å få flere kvinner inn i politikken. I India Today (2013) skriver Stuart Corbridge, John Harriss og Craig Jeffrey om verdien reservasjoner kan ha for kvinner, og de mener at over tid vil reservasjonene kunne føre til mer kjønnsnøytral stemming. Dette vil derimot påvirkers i stor grad av hvor godt jobb kvinnene som blir stemt inn og kvinnelige ledere gjør.

Trine Mordal Jørgensen
Masterstudent, Sør-Asia studier

Aktivist som jobber for Priya Dutt, datter av skuespiller og politiker Sunil Dutt

Aktivist som jobber for Priya Dutt, datter av skuespiller og politiker Sunil Dutt

Leave a comment

Your email address will not be published.


*