Skatt

For første gang siden år 2000 ble nasjonale data om skatt nylig sluppet i India. Tallene viser at kun 12,5 millioner – altså ca. 1 prosent – av den indiske befolkningen betaler skatt.

rupee-3_660_103114092210Statistikk om skatt er omstridt. Fram til år 2000 var det vanlig praksis å slippe årlige tall i form av All India Income Tax Statistics. Men siden den gang har skatteinformasjon blitt vanskeligere å oppdrive. Thomas Piketty holdt i januar et foredrag ved JNU der han kommenterte at mangelen på åpenhet rundt informasjon om inntektsskatt i India er påfallende, ikke minst fordi slike data utgjør et viktig grunnlag for å foreta analyser av rikdom og ulikhet i befolkningen. I følge finansanalytikere i Credit Suisse ble i perioden fra 2000 til 2015 også Indias rikeste jevnt rikere. I 2000 eide landets ‘1 prosent mest velstående’ hele 36,8 prosent av landets rikdom. I 2015 hadde denne allerede svært høye andelen økt til 53 prosent.

Med en slik ulikhet er det ikke overraskende å finne motvilje mot å gjøre data om skatt offentlig tilgjengelig. Men nå har likevel nasjonale tall blitt sluppet. Hva sier så tallene?

Noen viktige innsikter tallene gir er noe så enkelt – og lite overraskende – som at meget få indere betaler inntektsskatt, og at de rikeste betaler for lite. Faktisk står to byer, Delhi og Mumbai, for over halvdelen av den innbetalte skatten, og alt i alt utgjør betalt skatt i årets statistikk kun 2,4 prosent av landets BNP. En enkel sammenligning med hjemlige forhold viser hvor mikroskopisk en slik andel er: i Norge så vel som andre nordvesteuropeiske land ligger skatt gjennomgående på over 40 prosent av BNP.

Ifølge den danske India-eksperten Peter Johansen er det både rimelige og mindre rimelige grunner til at så få betaler skatt på inntekt. Blant de rimelige er at bønder og folk med lav inntekt ikke skal betale skatt og at de trolig over 90 prosent som er sysselsatt i uformell sektor naturlig nok er unndratt skatt. Blant de mindre rimelige er, sier Johansen, at rike indere har dårlig skattemoral og at et komplekst skattesystem administrert av tidvis korrupte byråkrater gjør det enkelt for de velstående å unndra seg skatt på inntekt.

Situasjonen er problematisk av to grunner. For det første, med så lite statlig inntekt fra skatt som India kan melde, vanskeliggjøres naturligvis finansieringen av offentlig sektor og offentlige prosjekter innenfor blant annet helse og utdanning. For det annet, så hviler ideen om inntektsskatt på et slags ‘ability to pay’-prinsipp. Grovt sagt, dem som kan betale skatt skal betale skatt; og de som ikke kan betale skal få slippe. Og nettopp inntekt er en god målestokk for folks betalingsevne. I motsetning til dette ‘ability to pay’-system står den indirekte beskatning via moms og andre avgifter. Her finnes det ingen utvei eller omvei, for disse avgifter må vi alle – både fattig og rik – betale når vi handler i basaren eller i butikken – uavhengig om vi synes vi har ‘ability to pay’ eller ikke.

Statsminister Modi var raskt ute på Twitter med å skryte av ‘gjennomsiktigheten’ han er med på å øke ved å offentliggjøre disse nye skattetallene. Hva sier så Piketty? ‘A good start, but this is really just a start,’ svarer han til BBC. Det er fortsatt, understreker Piketty, umulig å si noe mer inngående om utviklingen av ulikhet i landet i mangel på tall fra perioden mellom 2000 og 2015. Indisk ulikhet er fortsatt langt på vei skjult.

Kenneth Bo Nielsen & Jostein Jakobsen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*