En overraskende vending

Sushma Swaraj og Nawaz Sharif, fra Hindustan Times

I dag reiser den indiske utenriksministeren til Pakistan hvor hun skal møte den pakistanske statministeren. Sushma Swaraj er en av de store figurene i regjeringspartiet BJP og forholdet mellom den indiske regjeringen og den pakistanske har ikke vært det beste siden tilnærmingsforsøkene floppet i fjor. Sushma Swaraj reiser egentlig til det regionale toppmøtet om Afghanistan og reisen i seg selv er ikke så overraskende. Det som er overraskende er at det ble gjort et stykke hemmelig forarbeide.

Det var i Bangkok i forrige at utenriksrådgiverne fra de to landene møttes. Fordelen med Bangkok-møtet var at det ikke var offentlig kjent og at man derfor kunne snakke om sensitive spørsmål. Når møter er offentlig kjent og det er offentlig hva man skal snakke om, må partene være forsiktige med sine standpunkter.

Møtet om Afghanistan kalles Heart of Asia Summit og skal drøfte en lang rekke saker knyttet til sikkerhetspolitikk, energiutvinning og økonomisk utvikling. I en lang rekke av disse sakene står India og Pakistan på hver sin side. De har ulike synspunkter på Taliban og den afghanske regjeringen, og de står steilt i mot hverandre hva gjelder Kashmir. Rørledning gjennom fra Sentral-Asia gjennom Afghanistan og Pakistan til India er også problematisk, og de kinesiske investeringene i havnen i Gwadar på den pakistanske kysten er slik som ikke så lett kan løses selv med god vilje.

Det er også gode grunner til å ville samarbeide. Pakistan har en vekstivrig politisk ledelse i Nawaz Sharif. Hans problem er sterke innenlandske motkrefter. Ikke minst er det deler av militæret som ser fordeler i fortsatt konflikt, og et lantent India-hat i opinionen. Også Modi-regjeringen ønsker seg god økonomisk vekst. Uro i Kashmir og fortsatt militær opprustning langs hele grensen er kostbare foretak. Økt handel med Pakistan vil heller ikke være å forakte.

Men hvorfor nå? 

En utløsende årsak akkurat nå er bekymring for hvordan uroen i Midtøsten kan spre seg østover. Pakistan har lenge slitt med jihadister, men vil helst ikke ha mer. India ser at enkelte jihadistgruppering lenge har utropt India som sitt neste mål. Det skal få terroristangrep til før regjerningens anseelse undergraves. Terrorisme var ett av de fremste spørsmålene som ble drøftet i Bangkok og kommer nok opp igjen i samtalene med Sushma Swaraj og den pakistanske ledelsen. Gjensidig tillit mellom de to  landenes politiske ledelse og utveksling av informasjon vil være viktig. Gjensidig forståelse vil være like viktig. Inderne er ganske så bestyrtet over at hovedpersonen bak angrepene i Mumbai i 2008 ble sluppet fri av pakistanske myndigheter tidligere i år.

Det blir nok mest snakk om de mindre tiltakene, de som langsomt kan bedre mellomfolkelige relasjoner. Cricket-diplomatiet er et sånt tiltak og cricketorganisasjonene på begge sider har erklært seg klare til å bidra til gjensidige serier.

Det skal godt gjøres å kjempe frem gode løsninger, men at man har snakket sammen på forhånd hjelper godt. Og at alle parter smiler og uttrykker forventninger til møtet er løfterikt.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*