Smarte byer

Statsminister Narendra Modi vil gjøre Indias byer smarte. I første omgang vil BJP-regjeringen oppgradere 100 indiske byer. Målet er at moderne teknologi skal bidra til å løse urbane problemer som transport, vannforsyning og søppelhåndtering. For teknologien som kan bedre utnyttelsen av vann og energi, styre kollektivtransporten optimalt og støtte lokal politikkutforming finnes. Likevel, to sentrale utfordringer er om India har kapasitet til å implementere «smarte» tiltak og hvem disse tiltakene eventuelt kommer til gode.
India_smart_cities01Når det gjelder visjoner har Modi-regjeringen nedjustert ambisjonen. De kan ikke implementere alle mulige tiltak, selv om de kan bidra til en økonomisk og økologisk bærekraftig byutvikling. Til det er kapasiteten for liten. Det er dermed blitt et uttalt mål å peke ut noen få områder hvor man har evne til å gjøre byer smartere. Ofte knyttes dette til kollektivtransport, vannforsyning og sanitære forhold. Målet er å begynne i det små for å bygge kompetanse innad i offentlige forvaltningsorganer og tillit utad i forhold til befolkningen.

Samtidig innebærer de fleste utviklingstiltak en grad av gentrifisering eller forskjønning, som fordyrer de områder som nyter godt av tiltakene. Dette er igjen med på å presse ut folk med dårlig økonomi. De kan bli tvunget til å flytte utkanten av de «smarte byene», hvor de blant annet ikke kan høste av folkehelsegevinstene smarte byer skal gi.

I hvilken grad den indiske regjeringen vil ta hensyn til slike utfordringer er usikkert. De hevder riktignok å legge vekt på fattigdom og arbeidsledighet som parametere for utvelgelse av byer som skal gjøres smarte, nettopp for å kunne løse slike problemer.

Usikkerhet knyttet til konsekvensene av å gjøre urbane India smartere bør likevel ikke være et hinder. Mulighetene for å skape byer som utnytter naturressurser bedre og legger grunnlaget for framtidige arbeidsplasser er viktige å få realisert. Samtidig er det imperativt at man tanker nøye over at som er smart for en IT-utdannet borger tilhørende middelklassen nesten alltid er noe annet enn hva som er smart for en illitterær løsarbeider. Når man planlegger smarte byer, må man alltid være åpen om hvem de gitte tiltakene skal være smarte for.

I første omgang virker det som utfordringen er å identifisere mål for prosjektet og skaffe finansiering. Sentralregjeringen vil selvfølgelig legge penger i potten, men er avhengig av bidrag fra andre land og private investorer. Når Modi er på statsbesøk er følgelig smarte byer et tema han ofte trekke fram. Modi har fått Barak Obama til å bidra til å utvikle Ajmer, Allahabad og Visakhapatnam til smarte byer, mens Japan har sagt seg villige til å støtte en lignende prosess i Varanasi.

Skepsisen er imidlertid stor når det gjelder effekten av Modis planer. Foreløpig venter de som i det hele tatt er opptatt av byutvikling på helt konkrete tiltak og prosjekter. Det vil ikke holde å plassere hundre byer på en liste under overskriften smart.

Geir Heierstad

Leave a comment

Your email address will not be published.


*