India og framtiden: En ny vår for pessimismen

Econ01Det er mange som mener mye om Indias framtid. Som regel har ytringene et negativt fortegn. Slik har det vært lenge før Selig Harrison uttalte seg pessimistisk om utsiktene for Indias demokrati. Etter at liberaliseringen av den indiske økonomien fra 1980-tallet og framover førte til sterk vekst i enkelte sektorer fikk man i økende grad positive uttalelser om landets framtid. Og ved tusenårsskifte gikk det nærmest inflasjon i spå hvor stort, rikt og mektig India ville bli i om kun kort tid. Det er ingen tvil om at dette har gjort noe med Indias image i resten av verden, samtidig som man i dag har langt mer moderate framtidsvisjoner. Det kan synes som om pessimisme på vegne av Indias økonomi igjen er på moten.

Det er få i dag, kanskje med unntak av enkelte hindunasjonalister, som tror at India vil bli et rikt land fritt for fattigdom. Selv om landets økonomi vokser, og på sikt kan bli verdens største økonomi målt i kjøpekraft, vil ufattelig mange falle utenfor. Samtidig vil atter andre oppleve en markant forbedring av familiens økonomi. Forskjells-India vil ikke svinne hen selv med en kraftig og vedvarende økonomisk vekst.

Mange har ment at økonomisk vekst og urbanisering ville føre til at blant annet kaste og religion vil miste betydning. Og med det ville diskriminering og urett som har vedvart gjennom generasjoner forgå nærmest av seg selv. Mye tyder på det motsatte er tilfelle, diskriminerende og undertrykkende praksiser ser ut til å blomstre, ikke minst blant dem som påroper seg tilhørighet til middelklassen. I en fersk undersøkelse er det nettopp middelklassen som sterkest uttrykker negative holdninger til enkeltgrupper basert på kaste eller religion. Kanskje får den økte konkurransen middelklassen til å forsøke å stenge ute de som ikke har blitt en del av det gode selskap?

 

Ikke bare har India dårlige relasjoner til de fleste av sine naboland, også internt er konfliktene mange. For at India skal innfri sitt store økonomiske potensiale må de først greie å bli venner med sine naboer. I dag brukes alt for mye tid og ressurser til å holde land som Pakistan på litt avstand, samtidig som potensielle investorer føler at konfliktnivået er såpass høyt at det i enkelte tilfeller kan gjøre investeringer uforsvarlig risikable. Samtidig er mange områder inne i India preget av borgerkriglignende tilstander. De fleste kjenner til Kashmir, som riktignok for tiden opplever en noe roligere periode. I tillegg har man maoister som kontrollerer store områder rike på naturressurser sentralt i landet. Også de nordøstlige delene av landet er konstant på kanten av væpnet opprør. Siden lite tilsier at verken problemene utenriks eller innenriks kommer til å bli løst med det første, er det stadig mange som venter med å øke sine investeringer i India.

Men alt er likevel ikke mørkt, og pessimismen får ikke lengre dominere spådommene. Vi aksepterer og stoler fortsatt på positive meldinger om Indias økonomi – selv om mange er negative til all den positive omtalen Modis prat om økonomisk vilje til vekst får.

Blant de seneste positive innspillene om Indias økonomiske framtid er budskapet om at landets økonomiske vekst nå ser ut til å passere Kinas vekst. Dermed kan Kina miste sin posisjon som landet med den raskest voksende økonomien. Og det er lite som gleder mer enn å slå Kina, spesielt når det skjer med et positivt fortegn. Da spiller det ikke så stor rolle at det hele er et resultat av Indias innovative kapasitet til å finne nye metoder for å beregne BNP.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*