Kashmir: vårløsning eller skred?

Valget i Jammu og Kashmir ga et vanskelig resultat. De to store vinnerne ble Bharatiya Janata Party, statsminister Modis parti, og People’s Democratic Party, et Kashmir-parti ledet av Mufti Mohammed Sayeed. Problemet er at BJP fikk mesteparten av sin støtte og alle sine plasser i delstatsforsamlingen fra Jammu-delen, med sitt flertall av hinduer, mens PDP fikk mesteparten av sin støtte og alle sine plasser i delstatsforsamlingen fra Kashmir-delen, som har et flertall av muslimer.

Etter valget var det noen harde runder med forhandlinger. De to andre tradisjonelt store partiene i Kashmir stod litt ribbet tilbake. Det er Kongresspartiet ledet av Gandhi-Nehru-familien og Jammu and Kashmir National Conference, ledet av Abdullah-familien. Begge hadde vunnet noen plasser i delstatsforsamlingen. Men i forhandlingene om regjeringsmakt satte de litt for harde krav, og de to store inngikk en avtale om å danne regjering sammen.

Avtalen er interessant og kan ha store konsekvenser for denne prøvede delstaten. Et viktig punkt er at Mufti Mohammed Sayeed blir førsteminister, for hele perioden. Vanlig praksis fra andre delstater er at man deler på posten i slike sammenhenger. Men BJP har nok vært ganske ivrig etter å få en fot innenfor regjeringskontorene, for første gang i delstatens historie. Et annet viktig punkt i avtalen gjelder Artikkel 370 i den indiske grunnloven. Denne artikkelen gir særstatus til Jammu og Kashmir, noe som i alle år har vært en rød klut for øynene på BJP. Også her har BJP gitt seg. Avtalen sier ganske enkelt at begge parter vil respektere eksisterende lover. Dette til tross for at BJP sitter med flertall i parlamentet i Delhi og har en gylden sjanse til endelig å bli kvitt lovartikkelen.

Et annet punkt gjelder Armed Forces Special Powers Act, en lov som gir de væpnede styrkene helt spesielt vide fullmakter i Kashmir. De nær 100 000 mann sterke væpnede styrkene i Kashmir har i en årrekke vært anklaget for å stå for menneskerettighetsbrudd som tilfeldige arrestasjoner, overtramunnamedp, voldtekt og henrettelser. PDP har svelget en bitter pille for å få regjeringsmakt: loven skal ifølge avtalen bli foreløpig stående, skjønt den skal vurderes.

Hvilken av de to parter som har trukket det korteste strået er vanskelig å si. Umiddelbart synes det som om BJP har gitt mest, men de væpnede styrkers fremferd er likevel det mest upopulære blant kashmirere flest – noe som gjør dem til mindreverdige indere, hundset og slått, undertrykt. Avtalen om regjeringsmakt mellom BJP og PDP er også en avtale mellom hindunasjonalister og muslimer, mellom Jammu og Kashmir. Kanskje kan den bidra til å samle de to svært forskjellige delene av delstaten. Eller kanskje vil den bidra til ytterligere å svekke samhørigheten — nå som begge delene, begge befolkningsgruppene, har fått ‘hver sin’ representant i regjeringen.

Det vil kreve stor kløkt og politisk mot for å dra positiv nytte av avtalen. Mufti Mohammed Sayeed er en kløktig og endog durkdreven politiker, men han har rykte for ikke å være skruppelløs. Også på andre siden av bordet, hvor statsminister Modi sitter, vil det være interesse for å dempe konfliktnivået i delstaten av hensyn til internasjonalt rykte, samhandel med Pakistan og til fordel for økonomisk vekst. Men de to på toppen er ikke alene, og det er mange nedover i rekkene som vil utnytte situasjonen — enten til egen fordel, korrupsjon og penger, noe som vil slite på gjennomføringskraften, eller for å mobilisere ytterligere.

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Vennskap: Mufti-Modi bhai bhai | Fokus INDIA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*