Tillidslandet

TrustDe fleste, som har rejst i Indien, har formentlig på et eller andet tidspunkt fået det indtryk, at det generelle tillidsniveau ikke er specielt højt. Politikerne er korrupte, for ikke at tale om politiet; taxachaufførerne fusker med taxameteret, så turen blivet alt for dyr; mælkemanden fortynder mælken med vand; bureaukraterne løfter ikke en finger uden betaling – den slags historier går der 12 på dusinet af. Derfor virker det umiddelbart overraskende, at en ny rapport fra i år viser, at Indien er det globale tillidsland par excellence, kun overgået af De Forenede Arabiske Emirater.

Undersøgelsen er udført af verdens største PR-firma, Edelman. På deres hjemmeside finder man både et executive summary og en dias-præsentation af resultaterne. Edelman opererer med to kategorier af indere: (1) den ‘generelle online befolking’, dvs. indere som har deltaget i en online-survey; og (2) den ‘oplyste offentlighed’, dvs. højtuddannede indere mellem 25-64 år, i den øverste indkomstkvartil, og med et stort medieforbrug og et betydeligt engagement i forretningslivet eller det politiske liv. 1.000 indere deltog i onlineundersøgelsen og udgør dermed kategori 1; i kategori 2 havde man 200 respondenter. Det er dem, undersøgelsen er mest interesseret i.

I det samlede tillidsindeks blandt folk i kategori 2 scorer Indien 79 ud af 100 mulige, langt over det globale gennemsnit på 55. Tillidsindekset er et gennemsnit af folks tillid til offentlige institutioner, NGOer, medier og forretningsliv, og i 2014 scorede man bare 69. Så mens det generelle tillidsniveau i verden er faldende, er det altså hastigt voksende i Indien. Lidt dårligere står det til med tillidsniveauet blandt den generelle online-offentlighed, hvor man kun scorer 68. Men det er stadig højest blandt alle lande i undersøgelsen, for generelt er tillidsniveauet blandt den ’oplyste offentlighed’ noget højere end den er blandt online-folk flest.

Det mest spektakulære resultat i undersøgelsen er nok, at tilliden til regeringen nærmest er eksploderet: fra 53 ved sidste måling til nu 82. Indien er også blandt de få lande i undersøgelsen, hvor befolkningen har højere tillid til centralregeringen (85) end den har til delstats- eller lokalregeringer (70). Her spiller det utvivlsomt ind, at den korruptionsramte UPA-regering er fortid, mens der nu blæser friske Modi-vinde fra højre. Faktisk er Modi med i dias-præsentationen af undersøgelsen, både på dias nr. 1 og nr. 31. Det sidste har titlen ’building trust’, og dermed får Modi sin del af æren for det rekordhøje tillidsniveau. Faktisk er ingen andre statsledere afbildet i præsentationen. Indernes tillid til forretningslivet er også steget moderat, fra 79 til 84. Og alt i alt er der ingen tvivl om, at den indiske elites tillid til regeringen, og til tingenes tilstand generelt, er stor og robust. Til gengæld melder undersøgelsen intet om, hvordan situationen er blandt de mange, som ikke er en del af den virtuelle offentlighed.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen, og på det globale niveau har Indien stadig et imageproblem. Således er tilliden til indiske virksomheder kun på 34. Det er på niveau med Rusland, og kun Mexico kommer dårligere ud. Og fortsat er ingen mere tillidsvækkende end svenskerne.

 Kenneth Bo Nielsen

Leave a comment

Your email address will not be published.


*