Pyramider og bomber i Vest-Bengal

support-to-mamata-only-for-coming-ls-elections-hazare_270214090952Et av Mamata Banerjees fremste politiske verktøyer har vært hennes uforsonlige forsvar av bengalernes interesser. Som førsteminister i Vest-Bengal har hun fremstilt seg selv som delstatens fremste beskytter mot sentralregjeringens stadige forsøk på å undergrave vestbengalernes interesser. Mest berømt i så måte er da hun nektet å være med og underskrive en avtale mellom India og Bangladesh. Avtalen handlet om fordeling av vann i elven Teesta og hadde endelig blitt sluttført etter mange års vanskelige forhandlinger. Beslutningen hennes kom bare to dager før den indiske statsministerens offisielle besøk i Bangladesh. Den bangladeshiske statsministeren hadde lagt mye prestisje til grunn for å få til avtalen og Mamatas kuvending i siste øyeblikk gjorde at statsbesøket fikk noe beklemmende over seg.
Nå har Mamatas pipe fått en annen lyd. Statsminister Narendra Modi lovet overfor den bangladeshiske statsministeren på SAARC-møtet nå i november at Teesta-avtalen skal være på plass om kort tid. Mamata har så lagt ikke protestert.
At Mamata og hennes parti Trinamul har svekket innflytelse i Delhi etter valget i mai 2014 er en viktig side ved saken. Men to store skandaler i Vest-Bengal nylig har i betydelig grad undergravd Banerjees politiske kapital, og de to settes i sammenheng med hverandre selv om de nok er ganske så forskjellige.
Saradha var et konsortium av selskaper som opprettet et investeringsfond hvor det tilslutt var hele 1,7 millioner investorer – de fleste av dem alminnelige bengalske småsparere. Fondet var et såkalt chit fund, en lovlig investeringsform, men som opererte som et pyramidespill ved at avkastningen ble sikret gjennom stadig utvidelse av kapitalen. Fondet gikk over ende i 2013. Det var først i år at skandalen rammet Banerjee direkte, da det viste seg at flere av hennes nære medarbeidere og Trinamul-ledere hadde vært involvert. Flere av dem er nå arrestert. Riktig ille ble det da det viste seg at enkelte av dem også hadde bidratt til å overføre penger til Bangladesh, til islamistiske organisasjoner der.
Dernest smalt det en bombe, i Burdwan by. Etterforskning viste at det var islamistiske terrorister som hadde vært uheldige i sin egen lille bombeproduksjon. Et fomlende bengalsk politi ble raskt skiftet ut med et mer profesjonelt etterforskningsteam sendt fra New Delhi, og disse avdekket et vidstrakt nettverk av forbindelser blant annet til islamistpartiet Jamati Islami i Bangladesh og terroristnettverket Jamatul Mujahidin Bangladesh.
Begge disse organisasjonene var svært aktive motstandere av Sheikh Hasinas regjering i Bangladesh og stod bak en rekke forsøk på å skape politisk uro i landet. Muligens også mordforsøk. Pengene hvitevasket via Saradha-fondet finansierte denne uroen og bombene, mener den bangladeshiske regjeringen. Den indiske regjeringen og indisk politietterforskning er langt på vei enige. I tillegg peker enkelte på at Banerjees motstand mot Teesta-avtalen også svekket Sheikh Hasinas regjering. Var her kanskje et sammenfall?
Seierherre så langt er den indiske sentralregjeringen, og politiet som har avdekket forbindelser mellom terrorister. Tilbake står en svekket Mamata Banerjee, mistenkt for å ha svært lite kontroll over egne rekker og for ikke evne å sikre delstaten mot terrorister. Et slikt rykte er politisk belastende i ethvert land. Opposisjonen i Vest-Bengal ser derimot store muligheter og da særlig den vestbengalske delen av BJP, som håper på solid fremgang ved neste delstatsvalg – senest mai 2016.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*