Disputas: Modernitet i en gammel tempelby

VrindavanDen 12. januar holder Samrat Schmiem Kumar sin prøveforelesning og dagen etter, den 13. januar, er det selve disputasen. Avhandlingen har tittelen «Sacred Modernity and its Fragments:  Space, Environment and Life-worlds in the Indian Temple town Vrindavan».

Avhandlingen er en studie av begrepet modernitet og hva det betyr i en liten nordindisk pilegrimsby. Byen er Vrindavan, som har vokst opp rundt templene anlagt i det som en gang var en skog hvor Krishna løp rundt. Historiene om Krishna som baby, som gjetergutt, som Radhas elskede er alle lagt til Vrindravan. O g byen har i århundrer vært et pilegrimsmål for troende hinduer, og ganske særlig så for bengalske vaishnavitter. Men til ganske nylig var dette likevel en liten tempelby, et hellig sted, et dham.

Etter at den indiske økonomiske liberaliseringen tok av fra 1990-tallet av har byen vokst betydelig, med flere store offentlige infrastrukturanlegg og et statlig turismeprogram. Ikke minst har det vært en stor økning i antall turister – mange med den øvre middelklassens nye krav til komfort og fasiliteter. Nye boligkomplekser og templer er bygd, det dukker stadig opp nye nisjer i servicemarkedet. Det har oppstått en ny form for pilegrimsreise, såkalte picnic-jatri.

Kumar spør hva denne typen modernisering gjør med den gamle tempelbyen og hva dette kan lære oss mer generelt om hva vi putter i begrepet modernisering .

Opponentene er dr. Lucia Michelutti fra University College of London og dr. David Haberman fra Indiana University i USA.

Tid og sted for prøveforelesning og disputas legges ut senere på IKOS’ hjemmesider.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*