Narendra Modi, «the common man»?

Trine Mordal Jørgensen, India områdestudier, IKOS, UiO modi17. september 1950 blir en liten gutt født i Vadnagar, Gujarat, en av mange gutter som blir født hvert år i Gujarat og i India.  63 år senere har denne gutten blitt en mann og en av landets heteste statsministerkandidater, hans navn er Narendra Modi. Men hvem er egentlig denne indiske mannen? I følge hjemmesiden til Narendra Modi, narendramodi.in, er han «the common man», han er mannen alle indere kan føle en tilknytning til. Her fortelles det en glansfull historie om livet til Modi, hvordan han jobbet hardt og aldri ga opp, og at det førte han dit han er i dag (narendramodi.in, 2012).

Image, en persons bilde utad, er svært viktig i indisk politikk. Etter å ha blitt valgt som Bharatiya Janata Party (BJP) sin statsministerkandidat i 2013 lanserte Narendra Modi en nasjonal publisitetskampanje som var konstruert rundt Narendra Modi selv, ikke BJP eller National Democratic Alliance (NDA)(Ramaseshan, 2014). Imaget til Narendra Modi er svært viktig for han og for BJP, derfor spiller de bevist på deler av hans fortid, og velger bort andre deler slik at han blir folkets «common man».

Narendra Modi vokste opp i en middelklassefamilie i Gujarat. Familiens inntektskilde var salg av te, som også var noe Modi jobbet med i flere år når han var yngre. Modi spiller på sin fortid som te-selger og som relativt fattig for å vinne velgere. BJP har lenget hatt stemplet som partiet for de rike og urbane. Modi’s imagebygging er derfor ikke bare viktig for Modi selv, men også for partiet som helhet for å nå ut til «the common man». I sine valgkamptaler forteller Modi at han var født inn i fattigdom og levde sine barndomsår i fattigdom (Ramaseshan, 2014). Denne erfaringen fra fattigdom bruker han bevist på for å fremme seg selv som en bedre kandidat enn for eksempel Rahul Ghandi som i følge Modi aldri har opplevd fattigdom på kroppen(ibid). Hvor mye sannhet det er i Modis liv i fattigdom er vanskelig å vite, det som er sikkert er at dette fokuset gir Narendra Modi et bedre grunnlag for å kalle seg «the common man».

Imaget som te-selger spiller også på at han hører til de lavere delene av samfunnet, og viser at han har jobbet på gaten som en stor andel av indere har gjort eller gjør. Te-selger imaget har kommet enda sterkere frem etter at Modi lanserte tekopper med bilde av seg selv på. På denne måten kommer han ut til velgere på gaten som drikker te, og hjelper dem å huske hvor Narendra Modi kommer fra, hvor hans røtter er fra, nemlig gaten og te-seling.

Videre fokuserer Narendra Modi mye på hans tidlige engasjement for India. Modi deltok i krigen mellom India og Pakistan på 1960 tallet og hjalp til under flommen i Gujarat i 1967. Han hadde i følge sin egen hjemmeside storartede evner innenfor organisering og god forståelse av mennesker. Disse evnene hjalp han videre inn i RSS en gang på 1960 tallet. Akkurat hva han gjorde i RSS kommer ikke frem, det kan være fordi det ikke passer helt med imaget Modi ønsker å skape for seg selv i dag. BBC skriver at Modis organisasjons- og hemmelighetsevner kommer fra årevis med trening i RSS for å bli en «pracharak» eller en som er flink til å spre propaganda(BBC, 2013).

I 1987 går Modi videre fra RSS til BJP. Her får han raskt mye ansvar som han mestrer uten problemer. Han jobber hardt og bidrar til BJP sin økende oppslutning og popularitet. En viktig milepæl for Modi er når han tar over som førsteminister i Gujarat i 2001. Fokuset ligger da på hvor dårlig stand Gujarat var i før Modi tok over. Narendra Modi klarte derimot å snu det negative til noe positivt og skape en økonomisk vekst i Gujarat. I dag er Gujarat en av de store suksess-statene i India, i følge Narendra Modi har alle deler av samfunnet nyt godt av denne økonomiske veksten, alle har fått det bedre. Dette glansbilde av Gujarat deles derimot ikke av alle.

Economic & political weekly skriver i en lederartikkel at de som virkelig har fulgt med på de økonomiske, sosiale og politiske rapportene fra Gujarat er svært klar over hvor grunn denne utviklingen som Modi skryter av egentlig er. Gujarat under BJP og Modi har blitt en av delstatene i India med mest gjeld og HDI (human development indicators) har forblitt lave tross økonomisk vekst (Economic&PoliticalWeekly, 2013). Denne delen av historien passer ikke inn i Modis image, den svekker derimot hans «common man» bilde fordi han ikke har klart å gi den vanlige mann i gaten utvikling.

En annen stor sprekk i Modis fasade, som ikke nevnes av Modi selv, er opptøyene som skjedde i 2002 i Gujarat. Det er bare den gode veksten og utviklingen Modi har skapt i Gujarat som blir nevnt, med masse lovord om hans arbeid. Over 1000 muslimer ble drept i opptøyene og Modi blir anklaget for å ikke ha gjort nok for å stoppe denne katastrofen. Av noen blir han også anklaget for å ha oppmuntret til dem (Mohan, 2014). Dette har derimot aldri blitt bevist og han har blitt frikjent for alle anklager.

Bevisstheten rundt hva som fremmes og hva som glemmes gjør at Narendra Modi fremmes som «the common man» som vil skape forbedringer for alle. Det som ikke passer inn i dette bilde glemmes. Image et svært viktig i indisk politikk og Narendra Modi har gjort en god jobb med å bygge sitt.

Kilder

BBC. (2013, 13.09). Profile: Narendra Modi.   Retrieved 21.03., 2014, from http://www.bbc.com/news/world-asia-india-20001001

Economic&politicalWeekly. (2013). Selling Modi. Economic & political weekly, XLVIII(No.16).

Mohan, R. (2014, 24.02.2014). The Rise of Narendra Modi: From Chaiwala to NDA’s Prime Ministerial Candidate (Timeline) Retrieved 13.03, 2014, from http://www.ibtimes.co.in/articles/540316/20140224/rise-narendra-modi-nda-prime-ministerial-candidate.htm

narendramodi.in. (2012, 18.02). The CM : Common Man. 2014, from http://www.narendramodi.in/the-cm/

Ramaseshan, R. (2014). Narendra Modi’s ‘Revealing’ Speeches. Economic & political weekly, XLIX(No.8).

Leave a comment

Your email address will not be published.


*