Religion, en identitetsmarkør

Ingrid Berg-Buan, India områdestudier, IKOS, UiO India er et stort land med stor variasjon. Islam er en del av denne variasjonen og rommer variasjon i seg selv. Å snakke om muslimer i India som en egen bestemt gruppe må sees ut i fra kontekst. I september i år ble en anti-islamsk film utgitt på You Tube. Som følger av denne utgivelsen har muslimer rundt om i verden hatt behov for å markere sin misnøye. Dette gjennom demonstrasjoner og andre reaksjoner. I India har dette og blitt markert. Islam i India omfatter mange ulike aspekter i India som samfunn, men ved en slags «felles fiende» av islam som religion blir det å markere seg som muslim viktig.

Litt om Islam i India

Kun 14.6 prosent av Indias befolkning er muslimer, men dette tilsvarer 177 286 000 mennesker. India er det tredje landet i verden som rommer flest mennesker som praktiserer Islam. Kun i Indonesia og Pakistan bor det flere muslimer.

Islam har en lang tradisjon i India. Den strekker seg helt tilbake 700-tallet der araberne brakte det første møte med Islam gjennom varehandel. Religionen utviklet seg så videre gjennom blant annet Delhi sultanene, invasjonen av Mogulene og sufisme. Som den nest største religionen i India er Islam fortsatt meget synlig. Dette gjennom kultur, historiske byggverk, politikk, økonomi og gjennom folks praksiser.

Muslimer har hatt en sentral rolle i Indias økonomiske vekst, men er likevel på generell basis fattigere og mindre utdannede enn sine medborgere hinduene. Grunnet både religiøse og sosio-økonomiske grunner er antallet muslimer i India voksende. Muslimske kvinner gifter seg tidlige enn kvinner som praktiserer hinduisme, og begynner derfor tidligere å produsere barn. Fattigdom og lav utdannelse er og faktorer som spiller inn på fødselsraten blant muslimer i India.

India har en konstitusjonell grunnlov som sørger for samme rettigheter for alle på kryss og tvers av religion. Dette gjelder det meste, men ikke alt. Muslimer i India går under en egen lov «The Muslim Personal Law» som regulerer muslimers rettigheter innenfor ekteskap- og arverett.

En ser gjennom disse aspektene i det indiske samfunn at det er fruktbart å snakke om muslimer som en gruppe. Muslimer i India skiller seg fra andre samfunnsborgere på ulikt sett og vis. Men i hverdagslivet koker dette ned til hvor tilhørigheten til en muslim i India er. Føler man nærmest tilhørighet til staten India, til den lokale regionen, til kaste, til hvorvidt man er sunni eller shia muslim eller til hvilke nabolag man tilhører? Dette er vanskelig å svare på og vil mest sannsynlig gi sprikende resultater.

Behovet for å markerer sin tilhørighet blir viktig når noe truer det du føler tilhørighet til. Islam er en religion som strekker seg på kryss av lande- og kontinentgrenser. I samtlige land der det bor muslimer ser man et behov for å markere seg som gruppe etter lanseringen av filmen The Innocence of Muslims.

The Innocence of Muslims

The Innocence of Muslims er en anti-islamsk video produsert av en egypt-amrikansk mann i 2011. Den 12. september ble trailern til denne videoen lastet opp på You Tube med arabisk tale. Dette vakte store demonstrasjoner og protester verden rundt. Reaksjonene startet i Egypt og Libya og spredte seg etterhvert til andre islamske nasjoner. Ulike nyhetskanaler har skrevet at den islamske profeten Mohammad fremstilles som en religiøs falskhet, en kvinneforfører, homoseksuell og som overgriper av barn i den anti-islamske filmen. Filmen viser blant annet scener fra Egypt der muslimer brenner huset til kristne.

I India har det også oppstått reaksjoner som følger av videoen The Innocence of Muslims. Indiske medier har skrevet om lokale imamers oppfordring til fredfulle demonstrasjoner. Avisen The Hindu siterer en prest fra en moske i Lal Chowk-området:

It is our right to protest against this heinous act aimed at hurting the sentiments of the Muslims. However, we should not indulge in vandalism as we will be causing harm to our own property. We shall remain peaceful.

Fredfulle demonstrasjoner har forekommet mange steder i India, men noen av demonstrasjonene har også utviklet seg til voldelige aksjoner. I Chennai resulterte en tre dagers protestaksjon mot det amerikanske konsulatet i steinkasting og knuste vinduer. Indiske medier antar at grupper med muslimske ekstremister står bak disse opptøyene.

Ikke alle muslimske ledere har oppfordret til reaksjoner uten vold. I Hyderabad forlangte en muslimsk leder at politiet gikk ut å straffet alle som ble tatt i fremvisning og videredistribusjon av filmen. Han forespurte også opptrapping av sikkerheten rundt det amerikanske konsulatet i Hydrabad.

I Punjab-regionen gikk en annen muslimsk leder ut og offentlig fordømte filmen og kritiserte den amerikanske presidenten Barack Obama.

I Kashmir har det og forekommet flere store demonstrasjoner. Indiske aviser rapporterte om voldelige protester i flere uker etter opplastingen på You Tube. De gikk ut og skrev om en muslimsk leder i regionen som hadde forlangt at alle amerikanere forlot regionen umiddelbart.

I et intervju med en professor ved et universitet i New Delhi sier professoren at uroen rundt den anti-islamske filmen vil ha innflytelse på det muslimske samfunnet i India på ett vis, men at indiske muslimer ikke blir revet med så lett. Han sier og at muslimer i India jobber hardt for å delta i den økonomiske veksten i landet så for dem er det lite rom for slik fanatisme og You Tube-videoer.

Muslimer i India har reagert på ulike måter etter opplastingen av den anti-islamske filmen. I områder der andelen av muslimer er stor har det forekommet kraftigere reaksjoner. Verden over har det vært viktig for muslimer å markere sin misnøye ovenfor filmen. En kan se at ved et «angrep» på fellesnevneren islam blir tilhørigheten til religionen viktig å poengtere. Det forekommer, som nevnt ovenfor, ulike måter å poengtere dette på. En ser et skille mellom muslimer som mener slike publikasjoner er respektløst og andre som mener det burde være forbudt. De fleste muslimer i India har ikke deltatt i voldelige demonstrasjoner, som New Delhi professoren påpeker. Til tross for ulike reaksjoner muslimer i mellom kan en si at i enkelte situasjoner er det fruktbart å snakke om muslimer som en gruppe. Å snakke om muslimer som gruppe må sees ut i fra kontekst, men ved tilfeller der noe utenforstående truer ens fellesnevner, i dette tilfelle Islam, blir det viktig å kommuniserer til de utenforstående at en er muslim. At man er med i denne «gruppen». Dette har vi sett eksempler på i Egypt, i India og også i Norge.

Kilder

Ruud, Mageli & Price. 2011. Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Cappelen Damm

www.wikepedia.no

http://www.ibtimes.com/indian-muslims-stirred-not-shaken-innocence-muslims-protests-789348

Ingrid Lynum Berg-Buan er BA student ved India områdestudier, IKOS, UiO. Innlegget er skrevet som del av emnet SAS1500 – India: utviklingsland og stormakt.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*