Mor India og hennes barn

Tone Helene Othilie Strand, India områdestudier, IKOS, UiO Mor India bader i blodet av sine jentebarn. Et fenomen som startet på sykehusene har spredd seg utover landet. Selektiv utvelgelse av det sterke kjønn, som er ønsket. De passer på deg når du blir gammel, kan arbeide hardt, og når han finner seg en kone, ja da tjener familien penger på medgiften. Så naturlig nok må være ett større problem blant de fattige. Eller?

Situasjonen

Census-rapporten fra 2011 har dette å fortelle: Den totale populasjonen i India er 1,210,193,422 mennesker. Av disse er 623,724,248 menn, mens 586,469,174 er kvinner. Det betyr at for hver 1000 stykke mannekjøtt fins det 940 kvinner. For barn under 0-6 år, er det 7, 58, 37,152 jenter, og 8, 29, 52,135 gutter. Det tilsier at for hvert 1000 barn av mannlig kjønn er det 914 jenter.  Enkelte steder er tallet rundt 745 jentebarn per 1000 gutt.

Hvordan og hvorfor blir jentebarna valgt bort? 

Vel. Noen kveler barnet etter at det blir født. Enten ved å lukke sin hånd rundt halsen på det, eller ved å ta et stykke med tøy, som de legger på ansiktet. I traileren til den oppkommende dokumentarfilmen «It’s a Girl,» er det klipp der begge deler forekommer. Enkelte individer bruker kniv, skjærer raskt over pulsåren. Kaste det nyfødte barnet i en elv, eventuelt i en søppelbøtte er også en mulighet. Noen få etterlater barnet til barnehjem.

Men i hovedsak blir pikebarna valgt bort gjennom abort. Gravide kvinner drar på sykehus, for å sjekke hvor langt hun er på vei eller om alt er i orden. Når tiden er inne, drar de en gang til, enten til det samme sykehuset, eller ultralyd klinikker for å finne ut kjønnet på fosteret.

En av gjestene på tv programmet Satyamev Jayate (bare sannheten bevares) forteller at legen hun ble sendt til snakket i koder. Om det var en gutt sa de; «Jai shree Krishna.» Om det var et kvinnelig foster, så sa doktoren; «Jai Mata di.»

Noen ganger, som i eksempelet ovenfor, foregår aborten imot den gravide kvinnens vilje. Legen hadde blitt snakket til av hennes ektemann og svigerforeldre. Deres høye ønske etter en sønn/sønnesønn hadde blitt tatt mer alvorlig enn hennes eget.

En annen gjest hadde fortalt at hennes ektemann hadee sagt til henne at han skammet seg over sin linje. At den ikke ville bli etterfulgt, ettersom kvinnene overtar deres ektemenns navn. Dette er et forferdelig utsagn, som forteller om mentaliteten som er en av mange grunner til at pikebarn blir valgt bort.

Medgift og dens problematiske rolle

Medgift er et ganske gammelt fenomen. Arrangerte ekteskap har opprettholdt denne tradisjonen i over hundre år. Familien til bruden betaler en viss sum til brudgommen. Målet er å sikre paret økonomisk støtte, og å mette munner i den første kritiske fasen. Medgiften skal også sikre bruden beskyttelse mot dårlig behandling av sin ektemann og familie.

I India har det vært forbud mot å kreve inn medgift siden 1961. Straffen for å kreve inn medgift skal resultere i 6 måneder til to år i fengsel, samt en bot på 10 000 rupi. Betaling av medgift, samt mottagelse av medgift, skal bli straffet med fem års fengsel, samt 15 000 rupi i bot. I enkelte tilfeller må begge parter betale  pris som ble gitt/mottatt.

Men forbudet gjelder bare så lenge det er snakk om penger. Det er ikke forbud mot medgift i form av gaver. Jo rikere familien er, desto høyere er medgiften. Dessuten er det en ting at denne praksisen er forbudt med lov, men å ta saken til retten er en omfattende og krevende prosess. Derfor blir loven svært ofte ikke overholdt. Dette skaper konsekvenser for de gravide kvinnene. Ettersom medgiften er høyere dersom ens familie er rik, og det er tilfeller der familer har blitt økonomisk ruinert for å få sin datter giftet bort, er det mange som tenker økonomisk når de aborterer eller dreper sitt nyfødte jentebarn.

De rike og utdannede kvinner, som gjerne bor i byen, er frie til å gå på ultralyd klinikkene som ikke er vanskelige å finne for å velge bort det mulige jentebarnet inne i seg. For kvinner i landsbyer og områder der det er langt til nærmeste sykehus, er det mer vanlig å drepe barnet etter fødsel, eventuelt gå til mer… drastiske verk for å sørge for at barnet ikke vil overleve turen ut av morens mage.

Mulige tiltak

Så.

Hvordan blir man bukt med problemet? Hvilke eventuelle tiltak kan settes i gang for å forhindre at slike ting ikke skjer? Vel, det er noen som allerede har blitt satt i gang. Blant annet er det forbudt med lov å abortere bort barn på grunnlag av kjønn. I følge indisk lov så skal dette resultere i fenselstraff, samt at dersom legen selv har foreslått/gjort dette skal legens lisens skal kanseleres. Denne loven hermer etter en lingnende en i Korea, som også sleit med et lignende problem. Loven hadde god effekt i Korea, prakisen stanset etter ett år.

Men, til dags dato er det ingen lege i India som har fått sin lisesns kanselert. Selv ikke da to reportere, Meena Sharma og Shripal Shaktavat, avslørte mange leger og sykepleiere med skulte kameraer i Rajastan. Klippene ble til og med sendt på en av de nasjonale tv kanalene. Dette skjedde i 2004, men selv etter syv/åtte år så har ingenting skjedd. Dersom lisensene haddde blitt kanselert, og flere leger fengslet, så ville kanskje mye av problemet vært løst.

Andre mulige tiltak er å være mer effektive i saker der medgift er involvert. Flere bør bli straffet, og sakene bør gå fortere i rettsystemet. Man burde strengt tatt få sterkere beskyttelse av de som er på flukt grunnet medgiften også.

Menn i bunn og grunn har man ikke et klart svar på løsninger. Eneste vi vet at mens man prøver å få bukt med problemet, så blir badevannet til Mor India dypere.

Tone Helene Othilie Strand er BA student ved India områdestudier, IKOS, UiO. Innlegget er skrevet som del av emnet SAS1500 – India: utviklingsland og stormakt.

Kilder:

http://www.youtube.com/watch?v=2Fp3V8YWFsA&list=PL53X8erLOLA-Kf92bpaV8g-0FWr6tODrK&index=1&feature=plpp_video

http://www.mapsofindia.com/census2011/

http://www.youtube.com/watch?v=ISme5-9orR0

Leave a comment

Your email address will not be published.


*