Lokpal-loven: En ombudsmann til salgs?

Navjot Sandhu, India områdestudier, IKOS, UiO

Anna Hazare (Kilde: electionsmeter.com)

Vår tids Gandhi, Anna Hazare, startet i 2011 sin kamp mot korrupsjon i India. Dette skjedde etter et halvhjertet lovforslag til Lokpal-lov i nasjonalforsamlingen for å opprette et anti-korrupsjonskontor med en uavhengig ombudsmann som leder. Korrupsjonsjegeren Hazare og hans tilhengere reagerte på den manglende myndighet ombudet faktisk ville ha til å gripe inn for å etterforske og i ytterste konsekvens reise tiltale mot politikere som satt høyt i statsapparatet.

India har vært en av de raskest voksende økonomier i verden de siste 25 år og har løftet millioner av mennesker ut av fattigdommen.

Med en middelklasse som utgjør 500 millioner av Indias innbyggere har landet i følge inderne selv kommet inn i det de definerer som «The good times».

På min siste tur til Mumbai i 2011 kom jeg tett innpå den yngre generasjonen i landet. Om lag 500 millioner av landets befolkning er under 25 år.

Gründeren, Lata på 23 år var for meg et soleklart symbol på en radikal endring i tankesettet, og ikke minst prioriteringen dagens unge indere gjorde for å legge grunnsteinen for sin fremtid.

Den ambisiøse gründeren satset på å tjene penger i India. Den store drømmen var ikke over de sju hav, men å klatre seg opp til et middelklasseliv, som byr på lukrativ bolig, Nano og fast medlemskap i sosietetsklubber.

– Energien du finner i dagens India finnes ikke målbart i resten av verden, hevdet Lata.

Men på tross av en ambisiøs og entusiastisk generasjon har ikke landet lykkes i å bli en stormakt lik naboen Kina.

Det er mange faktorer som spiller inn, og en systematisk brems for landets økonomiske vekst er den omspente korrupsjonskulturen i landet.

Slagkraften til Lokpal Bill

Dersom Lokpal Bill skal fungere som folkets vaktbikkje og ivareta de demokratiske verdiene Nehru var med på å grunnlegge, må ombudet få videre tøyler og en reell påvirkningskraft til å stramme inn og gå etter sømmene på den organiserte kriminaliteten på toppolitiske nivå i India.

Korrupsjonskulturen har gjennomsyret utviklingen i landet, men er det den skamløse politimannen som står og samler inn femti-rupisedler i trafikk-krysset i Panjab vi skal nagle, eller skal vi følge Anna Hazare og se dette i et bredere perspektiv?

I følge indeksen til Transperancy International fra 2011 (The global coalition against corruption), skårer India høyt på korrupsjon i den offentlige sektoren.

Korrupsjonskulturen gjør det lettere å politiske mobilisere til fordel for sitt eget parti. Uttar Pradesh har vært en stat som nettopp har lidd under hyppige regjeringsskifter, utskiftninger av embetsmenn og ikke minst at sittende regjering har gitt sine støttespillere sentrale stillinger innenfor offentlig sektor.

Denne type selvsentrert tankegang er en direkte årsak til at det blir umulig å føre en langsiktig og effektiv politikk i landet. Resultatet blir en falleferdig infrastruktur og en økende grad av misnøye hos «mango Indians».

Et viktig punkt blir å se nærmere på hva som styrer sammensetningen av de ulike partiene. Ofte er kastetilhørighet avgjørende for hvilket parti du kan få medlemskap i. Eller hvilket parti du selv føler representerer dine interesser best. Spesielt er dette gjenkjennelige på mindre steder i landet.

Med Bhartiya Janata Party (BJP) som representerer høykastepartiene, og eksempelvis lavkastepartiet Bahajun Samaj Party (BSP) blir det mer en kamp om gjenvinning av selvrespekt, hvor historien gjennom hindunasjonalistene har holdt de uberørbare nede i flere generasjoner. Denne allerede eksisterende friksjonen gjør det derfor betydelig lettere for kriminelle, med samme kaste tilknytning og komme inn bakdøren.

Indiske medier

Indiske medier vokter over politikerne med argusøyne. Det er ikke ukjent at sentrale politikere blir dratt inn i rettsalen anklagd for underslag, kidnapping, mord, utpressing og voldtekt.

Ifølge flere indiske medier er omlag 14 % av de som sitter i underhuset i India tiltalt for overnevnte grove overtredelser.

Det at en er tiltalt setter på ingen måte likhetstegn med at en vil bli dømt, men tallet er uansett høyt. Videre kan en også undre seg om denne type uthenging brukes aktivt av opposisjonen for å svekke tillitten til partimedlemmene.

Mediene dekker slike rettssaker, som om det skulle være en realityserie.

Målrettet bruk av media for offentlig skittkasting gjør at også den mindre opplyste delen av befolkningen, som er analfabeter også lettere kan følge med på det som skjer i landet.

Et annet spørsmål som er interessant å stille blir hvorvidt den fjerde statsmakten, som media utgjør, selv har rent mel i posen.

Medienes dekning av Anna Hazare tyder på at det fortsatt er håp.

Konkrete tiltak

Men for å kunne gjenopprette troverdigheten til det indiske parlamentet er det nå viktig at Lokpal-Bill ikke nok engang er oppe til diskusjon uten noe resultat.

Det må fremmes konkrete tiltak, som gjør det vanskelig for kriminelle, eller parlamentarikere med langt rulleblad å fortsette en politisk karriere.

Videre må det være åpenhet for at embetsmenn og politikere kan bli tiltalt på lik linje med vanlige mennesker. Det bør også vurderes kontrollkomiteer under ombudsmannen, som har i oppgave å kontrollere de delene av eksempelvis bistandsmidler inn til landet slik at de blir mer transparente. Dette burde også gjelde for selve nominasjonsprosessen i partiene

Bevistgjøringskampen har vært forsøkt tidligere. Det er ingen selvfølge at samfunnets ledere vil se lyset denne gang.

Uansett vil India være et land, hvor hvem du kjenner er med på avgjøre din fremtid.

Imidlertid gir Anna Hazare-bevegelsen, og den nytenkende generasjonen parallelt med en voksende middelklasse håp om at et opplyst India i fremtiden kan bli en stormakt, som de så lenge har drømt om.

Nehru sa det så vakkert, «India had still to go through much sorrow and travail before she learnt the lesson which would give her real freedom.

Navjot Sandhu er BA student ved India områdestudier, IKOS, UiO. Innlegget er skrevet som del av emnet SAS1500 – India: utviklingsland og stormakt.

Kilder

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7753446.  17.08.2011

(http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7757440. 20.08.2011)

http://www.civilserviceindia.com/subject/Essay/anna-hazare-movement-against-corruption

Ruud, Arild Engelsen, Mageli, Eldrid og Price, Pamela (2011) Indias historie med Pakistan og Bangladesh. Oslo : Cappelen Akademisk Forlag

Andrew Sanches, (2012) Corruption in India. Akademia. edu

Leave a comment

Your email address will not be published.


*