Advanis korrupsjonsyatra

Av Lars Tore Flåten, IKOS, UiO.

(Source: CNN IBN)

I disse dager legger den legendariske politikeren Lal Krishna Advani ut på sin syvende yatra – den såkalte Jan Chetna Yatra. Advani har i en årrekke vært en av de mest profilerte skikkelsene i Indias største opposisjonsparti - det hindunasjonalistiske Bharatiya Janata Party (BJP). Den nå 84-årige Advani har bekledd de fleste posisjoner i partiet, og han er særlig kjent for sin særegne form for aktivisme, med yatraen som det fremste varemerket. Yatra betyr pilegrimsferd, og Advani har vært særlig kjent for å kombinere religiøse, mytologiske og historiske temaer i sine prosesjoner rundt omkring i India – ofte som ledd i valgkamper. Den mest kjente, og også mest kontroversielle, yatraen fant sted i 1990, da Advani besøkte store deler av nord-India for å samle støtte til Ayodhyakampanjen. Advani ble til slutt arrestert da han ankom Bihar – anklaget for å ha hisset opp til sammenstøt mellom hinduer og muslimer. I 1997, i forbindelse med Indias 50-års jubileum som selvstendig stat, gjennomførte Advani nok en yatra,  der han særlig vektla delstater i sør og øst der BJP tradisjonelt har hatt liten oppslutning.

Når Advani nå legger ut på nok en yatra – mest sannsynlig hans siste som fremstående politiker – er det mange som lurer på hva som er den virkelige motivasjonen. De mange spørsmålene skyldes i stor grad at yatraen aktualiserer en rekke viktige temaer som kommer til å påvirke partiets skjebne de neste årene. Siden valgtapet i 2004 har BJP vært preget av en rekke interne stridigheter, som særlig har kretset rundt to temaer: valg av partileder og valg av strategi. Etter at BJPs  to store høvdinger, Vajpayee og Advani, trakk seg mer tilbake, har partiet forgjeves vært på søken etter en ny leder, som kan samle partiet innad og med tilstrekkelig appell utad. Mangelen på suksess henger også sammen med det andre spørsmålet; i hvilken retning skal BJP orientere seg? Dette spørsmålet er særlig vanskelig for BJP ettersom partiet er den politiske spydspissen til den hindunasjonalistiske bevegelsen. Organisasjoner som RSS og VHP forsøker begge å presse partiet i en mer rendyrket ideologisk retning. Særlig RSS er i så måte innflytelsesrik, noe som har forsterket seg på grunn av mangelen på en sterk leder i BJP.  BJPs suksess fra 1990 til 2005 skyldtes imidlertid i stor grad at partiet modererte seg, og la betente ideologiske temaer på hylla, for slik å fremstå spiselig for potensielle alliansepartnere. Dette lyktes BJP med, og i 1999 kunne partiets allianse – National Democratic Alliance innta regjerningskontorene. Men RSS og VHP var naturlig nok ikke særlig fornøyd med et sentrumsorientert BJP. Uenighet omkring lederskap og ideologi versus allianse har pågått i snart et tiår, og har i de seneste månedene intensivert seg. Og det er i dette klimaet Advani har valgt å gjennomføre nok en yatra.

Advani in UP (Source: NDTV)

Hvorfor? Er det for å lansere seg selv som BJPs statsministerkandidat ved valget i 2014? De fleste tviler på dette. Advani vil være 87 år ved dette valget, og selv om gjennomsnittsalderen på politikere i India er svært høy, vil nok dette være i det meste laget. Det vil imidlertid ikke si at personlige beveggrunner ikke ligger til grunn. Det er neppe tilfeldig at Advani ønsket å starte yatraen i Bihar, i delstaten han ble arrestert i 1990. Enkelte har også spekulert i om Advani vil benytte denne yatraen – med all oppmerksomhet som følger – til å utpeke den han anser for å være den beste kandidaten til ledervervet. Man kan kanskje forvente at Advani i det minste vil komme med noen antydninger, men han har alltid vektlagt betydningen av partidemokrati, og det er derfor tvilsomt om Advani ønsker å undergrave dette aspektet. Og det kan nettopp være spørsmål knyttet til driften av partiet som kan forklare hvorfor denne yatraen finner sted. I følge den indiske Governance Now-skribenten Ajay Singh ønsker Advani å ta et oppgjør med RSS sin dominans over partiet. Advani ble selv tvunget ut av vervet som partileder av nettopp RSS etter at han fremstilte Pakistans landsfader Muhammad Ali Jinnah som en sekulær og respektabel leder. Singh hevder videre at en av BJPs viktigste ledere i øyeblikket, Nitin Gadkari, er håndplukket av RSS, og videre, at denne innblandingen er en av hovedårsakene til BJPs triste sorti de seneste årene. Selv om Advani selv er  medlem av RSS (noe han har vært siden 1940-årene) ønsker han først og fremst at BJP skal være et politisk parti som styrer sine egne anliggender. I så måte kan yatraen dermed være Advanis bidrag til å løfte BJP ut av RSS sine klør.

(Source: Jagran Post)

Yatraen har selvfølgelig også utadrettede politiske mål. De fleste politiske analytikere i India synes det er merkelig at BJP ikke har klart å komme på offensiven ettersom Kongresspartiet lenge har vært gjenstand for grove korrupsjonsanklager – først den såkalte 2G-skandalen og den nå pågående Anna Hazare-saken. Grunnen til dette er delvis at BJP heller ikke har helt rene hender. Partiets tidligere førsteminister i Karnataka, Yeddyurappa måtte nylig gå av etter grove anklager om korrupsjon. I tillegg er det også mye negativ oppmerksomhet rettet mot Punjab, der BJP styrer sammen med Akali Dal. I en korrupsjonssammenheng kan nok Advani ha noe å bidra med. Selv om han har en kontroversiell bakgrunn – særlig for sin deltagelse i Ayodhyakampanjens demonisering av muslimer – har han ikke vært gjenstand for mistanker om korrupsjon. Advanis fremste kampsak de siste årene har vært å få kontroll over de enorme summene som gjemmes bort i utenlandske banker. Og det er nettopp motstand mot korrupsjon som er temaet for denne yatraen, og Advani har allerede flittig referert til indiske penger i utenlandske banker.

Kanskje kan Advanis rene korrupsjonshender og oppmerksomheten som yatraen er gjenstand for overskygge BJPs egen innblanding i tvilsomme affærer, slik at partiet virkelig kan angripe et sårbart Kongressparti. I denne sammenhengen er det også interessant å merke seg at yatraen ble innledet i Sitabdiara, nær fødestedet til Jayaprakash Narayan. Narayan var den fremste motstanderen mot Indira Gandhis autoritære og udemokratiske lederstil i 1970-årene. Koblingen til Narayan kan derfor tyde på at Advani ønsker å fremstille sitt eget politiske prosjekt som et ledd i kampen for demokrati og rettigheter mot et autoritært lederskap. I likhet med tidligere yatraer er også denne stappfull av symbolpolitikk. I tillegg er det også lansert en egen yatra-sang, sms-tjeneste og ringetone til mobiltelefoner. Hvem sier at Advani har gått ut på dato?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*