Fortsatt et terrormål

To unge muslimer utenfor den store moskeen i New Delhi

Senest denne uken ble India nok en gang rammet av terror. Et tiår etter 11.september mener mange indere landets ledere gjør for lite for å bekjempe terrorisme. 13 personer døde og 70 ble skadd da en bombe gikk av i resepsjonen til tinghuset i New Dehli onsdag. Sikkerhetsrådgiver Ajai Sahni er medlem av rådet for sikkerhetssamarbeid i Asia Pacific. Han mener angrepet illustrerer at sikkerheten rundt rettshuset ikke er god nok, og at det trengs mer politi. I New York Times  på lørdag uttalte Sahni at det indiske parlamentet er så politisky fordi 162 av medlemmene har straffesaker mot seg. Han mener også at verdens demokratier ikke har lært nok etter 11.september. Ledere som Barack Obama og politikerne i sitt eget hjemland, tenker for kortsiktig. For eksempel kun frem mot neste valg.

Fredelig politikk

Korespodent for Times of India, Ashish Tripath,  mener likevel mye har skjedd. Han ser på sammenhengen mellom det som skjedde 11.september 2001 og denne datoen tiår tidligere. 11.september 1893 holdt Swami Vivekananda tale i Chicago om indiske verdier som likhet, kjærlighet og brorskap på tvers av religoner. USA elsket ham. Vivekanada er kjent for å ha spredt den hinduiske lære og yoga til vesten. 11.september 1906 formet Mohandas Karamchand Gandhi formet filosofien Satyagraha. Tanken om at en kan kjempe mot utnyttelse uten bruk av vold. Gandhi fant inspirasjon til filosofien både fra tekster av europeiske filosofer og hinduismen. Skulle en vise sann hengivenhet ovenfor gud måtte en vise hengivenhet for alle guds skapninger, uten bruk av hat og vold. Martin Luther King jr. skal ha brukt den samme  strategien i kampen for afroamerikaneres rettigheter på 60-tallet. I fjor sa Obama at USA skyldte sin sivile frihet til nettopp Gandhi. Journalist Ashish Tripat mener det gir håp om endring, mot en tryggere verden med mindre vold.

Ikke sekulært

Praveen Swami skriver i The Hindu at India bør gjør alt annet å klappe seg på skulderen for en historie med fredlig politikk. Han mener India har feilet i å utvikle seg som et sekulært samfunn, og at en politikk som setter religiøstilhørighet først mater terrorister. Det siste tiåret har India sett stadig flere bomber og terrorangrep. Der angrepet på Taj Hotel i Mumbai  23.november 2008 er det verste. Selv om ingenting kan unnskylde drap, har det blitt sett på sammenhengen mellom fattigdom blant muslimer i India og veksten av terrorisme. Selv om de utgjør 14 prosent av befolkningen har muslimer i India mindre makt enn tallet på gruppen skulle tilsi. Det er for eksempel kun 3 prosent muslimer i embetsmannkorpset, og de utgjør 4 prosent av politiet. Muslimer er lavere utdannet og fattigere enn gjennomsnittet. Dette er faktorer som klart kan spille inn når unge menn søker seg mot radikale grupper som utøver terrorisme.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*